STANISŁAW MACLEODSHOW:  ALL  SELECTED  ARCHIVE

The Dispersal Project


Year: 2022
Location: Kortrijk, Belgium
Filed under: Systems, Publication, Ecology


(EN)

As much as 83% of Belgium's landscape is strongly fragmented – can a series of cabinets designed for undervalued public spaces rekindle relationships with the urban ecology?

Fuelled by land conversion, degradation and high recreation pressure on urban greenspace, only 52% of recorded species in the Flanders region are considered safe or at low risk.

Starting with the topic of  coexistence, our three-month residency with Designregio creates tools and opportunities for communities of people and other living things to meet in public. A series of cabinets are designed to facilitate spontaneous activities, highlighting local wildlife and forms of more-than-human agency in undervalued spaces.

Using existing and widely understood reference points such as the regional textile industry, the project's main objective is to harness existing ecological awareness. Sets of tools and objects surrounding the cabinets help translate critical knowledge about urban ecosystems into activities. Experimental and open-ended, they emphasise the importance of free and accessible types of public infrastructure which contribute to lowering participation thresholds.

Our residency in Kortrijk ends with a publication in the form of a series of posters.
(PL)

Co to jest dzika przyroda?

Kogo alienujemy, projektując nasze środowisko miejskie?

Czy postrzegamy przyrodę jako odrębny od nas byt, czy też jesteśmy częścią wspólnego systemu?

Jak w przyszłości będą wyglądać nasze relacje ze środowiskiem?

Czy da się postrzegać nasze miasta z perspektywy więcej-niż-ludzkiej?

To tylko kilka z pytań, które zadajemy w ramach swojej rezydencji w Kortrijk. Używając narracji współistnienia, projekt stara się utworzyć obraz społeczności, krajobrazów i innych gatunków w ciągłym dialogu.

Projekt rozpoczyna się od opracowania serii narzędzi do angażowania się w miejską ekologię. Wyniki rezydencji koncentrują się na porównaniach pomiędzy chaotyczną codziennością miast a spontanicznymi wydarzeniami, które pomagają nam lepiej poznać środowisko.

Nasza rezydencja w Kortrijk, organizowana przez Designregio, kończy się prezentacją dla panelu ekspertów i obywateli, a także serią opublikowanych plakatów.
With thanks to:
Designregio Kortrijk
Laurie Flint
Eliette Rampon
Corbin Mahieu
Katrijn Oelbrandt
©2023
Stanisław is a multidisciplinary designer, currently based in Warsaw, Poland.