STANISŁAW MACLEODSHOW:  ALL  SELECTED  ARCHIVE

Forest Radio


Year: 2019
Location: Paris, France
Filed under: Craft, Technology, Ecology


(EN)

Can participatory design methods be applied in a bio-inclusive context as a collaboration between man and nature? The forest radio is an interrogation into the process of growth and decay, as well contested relationships between consumer objects and their obscured origins.

The prototype casting is a functional radio, whose outer texture is moulded to the shape of decaying wood. After being filled with pine resin to produce its glowing internals, it reproduces the sounds recorded from the forest where it started.

The radio’s story begins in the suburbs of Paris, where a wooden log lies in the forest. As time goes on, natural processes take over as the wood’s nutrients are consumed by the environment. Over the next years, it is shaped into its final form, which is interpreted by the craftsman.

It is clear there is an inverse correlation between capitalist ways of creating value and the transparency of finished products. In the current system, objects in our urban/domestic settings are no longer representative of their pasts, which have been erased. Forest Radio is an attempt to propose a different outlook. By reclaiming its own story and history through its materiality, it addresses the natural processes and ecologies we owe a debt to.
(PL)

Czy metody projektowania partycypacyjnego mogą być stosowane w ramach współpracy człowieka z naturą? Forest Radio to badanie procesu wzrostu i rozpadu, a także sprzecznych relacji między przemysłowym przedmiotem a jego często ukrytym pochodzeniem.

Prototypowy odlew to funkcjonalne radio – powierzchnia zostaje uformowana na kształt rozkładającego się drewna. Po wypełnieniu żywicą sosnową, która stanowi jego świecące wnętrze, odtwarzane są dźwięki nagrane z lasu w którym początkowało.

Historia radia rozpoczyna się na przedmieściach Paryża, gdzie w lesie leży wstępnie wyrzeżbiona kłoda. Z czasem naturalne procesy przejmują kontrolę nad drewnem, którego składniki odżywcze są zużywane przez środowisko. Przez kolejne lata kształtuje się jego ostateczna forma, która następnie jest interpretowana przez rzemieślnika.

Widać wyraźnie, że istnieje odwrotna korelacja między kapitalistycznymi sposobami tworzenia wartości a przejrzystością gotowych produktów. W obecnym systemie przedmioty w naszym otoczeniu nie są reprezentatywne dla swojej przeszłości, która została wymazana. Projekt ten proponuje odzyskiwać własną historię poprzez swoją materialność, gdzie przedmiot odnosi się do naturalnych procesów i staje się bardziej transparentny.

©2023
Stanisław is a multidisciplinary designer, currently based in Warsaw, Poland.